Како се создадени брокерските куќи во Македонија

Сите брокерски куќи во Македонија претставуваат, всушност, правни лица кои се основани за вршење на работа, посредување во трговијата со хартии од вредност. Нивното работење се одвива исклучиво на организиран…

0 Comments
Close Menu